Classes de Glosa Balear a l'Espai Mallorca Barcelona

  • Grup de glosadors/es balears - Grupo de glosadores/as baleares

US RECOMANO ESPECIALMENT AQUESTA ACTIVITAT / OS RECOMIENDO ENCARECIDAMENTE ESTA ACTIVIDAD

La glosa balear és un art d'improvisació de versos que es canten acompanyats de música de guiterra. Normalment són quatre o cinc participants, que hi canten alternativament i les gloses de l'un/a inspiren les de l'altre/a, de manera que s'encadenen les gloses a manera de comentari-resposta de les del/de la company/a. Gairebé sempre el contingut de ses gloses és picant i divertit

Informació a:

https://www.facebook.com/espaimallorca/photos/a.160590300802661/86509458...

https://www.youtube.com/watch?v=0OSwv0Gipc4

https://www.youtube.com/watch?v=36zioGeGFr0

*

La glosa balear es un arte de improvisación de versos que se cantan acompañados de música de guitarra. Normalmente son cuatro o cinco participantes, que las cantan alternativamente, y las glosas de uno/a inspiran las del/de la otro/a, de modo que las glosas se envadenan a modo de comentario-respuesta de las del/de la compañero/a. Casi siempre el contenido de las glosas es picante y divertido.

Información en:

https://www.facebook.com/espaimallorca/photos/a.160590300802661/86509458...

https://www.youtube.com/watch?v=0OSwv0Gipc4

https://www.youtube.com/watch?v=36zioGeGFr0

 

 

Etiquetes: