Us deixo el meu llegat per si algun dia... (Oratori en XVII cants)

  • Portada del llibre «Us deixo el meu llegat, per si algun dia... (Oratori en XVII cants), de l'escriptora Anna Rossell

Categoria: 

Any: 

2021

Editorial: 

  • In-Verso

ISBN: 

978-84-120854-2-6

Després d'una catàstrofe apocalíptica, una supervivient —la veu poètica— sent propera la fi de la seva existència. En les que creu que poden ser les seves darreres hores i davant la possibilitat que sigui ella el darrer ésser humà, reflexiona sobre les causes del cataclísme provocat per l'hum'a. Al llarg dels XVII cants de què es composa l'Oratori, el subjecte poètic medita sobre la naturalesa humana, el patriarcat i la idea que l'ésser humà s'ha fet de Déu, adaptada a les seves necessitats. El seu desig —la seva esperança—: que algú altre sobrevisqui i les seves paraules li siguin un llegat d'aprenentatge.

Ressenya de l'original català pròperament (octubre 2021) a La Nàusea en català

Ressenya de la versió espanyola del llibre, a Las nueve musas: 

https://www.lasnuevemusas.com/clamor-de-angustia-al-cielo-y-al-mundo/