Apto para africanófilos

Espanyol

Coloquio sobre la mutilación genital femenina y la lucha de las mujeres africanas contra esta tradición

Botiga d’Artesania Ètnica i Galeria d’Art AIMARA /
Tienda de Artesania Étnica y Galería de Arte AIMARA C./ Jacint Verdaguer, 135 /
E-08330 Premià de Mar (Barcelona) E-mail: galeriaaimara@ya.com http://www.premiademar.org/entitats/aimara

DIVENDRES /VIERNES 19 JUNY /JUNIO 2009 19:30 h

“LES DONES AFRICANES CONTRA LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA” /

Etiquetes: 

Pàgines