CORRESPONDÈNCIA XEC MARQUÈS – ANNA ROSSELL / CORRESPONDENCIA XEC MARQUÉS - ANNA ROSSELL

  • Anna Rossell (segunda por la derecha) con otros miembros del jurado del Festival Mutis de Teatro, Barcelona 2017

CARTA D’ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (15-10-2017)

Original català
Traducción al español a continuación

El Masnou, 15-10-2017

Estimat amic,

disculpa la tardança a respondre’t; ja fa molt temps —massa— que em vas enviar la teva darrera, datada del 28-29 de juliol passats.

El teu text repassa els guanys i les pèrdues que el món ha anat acumulant en el seu desenvolupament dels darrers anys, i observes un oblit important en les reflexions i teories que s’han anat difonent sobre aquest tema: s’ha oblidat de tenir en compte la responsabilitat individual, dius. Sense consciència, sense assumir la responsabilitat que, individualment, tenim totes i tots en el desenvolupament del món, no pot haver-hi progrés. Aquest seria el meu resum de les teves paraules, la conclusió a què arriba tota la teva reflexió anterior. La teva conclusió és, ara per a mi, el punt de partida.

Escrius: « [...] s’ha oblidat que el dret i l’obligació expressats en forma de lleis i de sancions no estalvien a la persona la necessitat d’una consciència moral capaç de decisió, de responsabilitat i de compromís, i aquesta consciència cal formar-la, educar-la i desenvolupar-la.»

I també dius: « [...] el fet de la fragilitat de la consciència moral de la persona humana, de la seva capacitat de responsabilitat i de compromís. Aquesta fragilitat no és nova [...]»

Certament, res que no provingui de la pròpia, profunda convicció interior té cap possibilitat de reeixir. És per això que les lleis, les sancions, no tenen cap sentit si no estan subscrites per la ferma convicció d’una col•lectivitat humana que, respectant la col•lectivitat de la qual forma part i valorant les seves diferències, els dóna sentit. Aplicar lleis i sancions per la força és violència i no porta enlloc sinó a més violència. Això implica una consciència profunda dels valors que sustenten aquesta convivència, basada en el respecte. Les col•lectivitats són una abstracció; estan formades per éssers individuals concrets, que, sumats, les conformen. No és fàcil, doncs, assolir l’equilibri necessari entre les diverses sensibilitats —subcol•lectivitats— que es manifesten i conformen aquest col•lectiu. Per això, també, les lleis han de ser flexibles i obertes al canvi, un canvi que necessita el món canviant dels canviants individus i col•lectivitats que l’habiten.

Tanmateix, com molt bé dius tu en la segona cita que aporto més amunt, aquesta consciència, aquesta responsabilitat, és fràgil, i d’aquesta fragilitat en dóna testimoni la Història, ja des dels seus inicis. Cal assumir, doncs, que és una fragilitat inherent a la naturalesa humana, que subsistirà sempre acompanyant l’individu humà. També el reconeixement d’aquesta fragilitat, el reconeixement que cadascun/a de nosaltres és feble i pot —donada aquesta feblesa— trencar aquest pacte de manera individual, és quelcom que hem d’interioritzar i tenir en compte, i és per això que les col•lectivitats humanes han de protegir-se davant d’aquest perill de trencament de la convivència per part d’individus aïllats. Aquesta protecció s’assoleix amb eines que adopten forma de lleis, de normes de respecte que gestionen autoritats reconegudes per aquestes col•lectivitats, que en el decurs de la Història han adoptat diverses formes: el cap de la tribu, el bruixot, el rei, el president del Govern, etc. Com a gestors/es d’aquestes lleis de convivència, les persones que ostentin aquest càrrec de guardadores de les lleis i normes de convivència han de ser gent molt respectable i respectada, gent capaç de ser objectiva, oberta sempre al diàleg i sense ombra en la seva biografia que posi en dubte la seva honorabilitat.

Donat que cada ésser humà, individualment, és digne del màxim respecte, la dificultat rau a dissenyar la fórmula ideal per tal que la col•lectivitat no engoleixi el dret de l’individu ni de les subcol•lectivitats que es puguin formar en el si de la col•lectivitat més gran.

A tot aquest preàmbul de reflexió cal afegir-hi que la consciència de responsabilitat individual té molt a desitjar en la pràctica: quantes persones del nostre entorn més pròxim tenen aquesta consciència? Segurament es poden comptar amb els dits d’una mà. Com molt bé dius tu, aquesta consciència requereix educació. I la meva pregunta: què es fa socialment en aquest sentit? Si repassem les institucions que passen per ser les més importants a les nostres societats (ara parlo de les societats occidentals, que són les que jo conec), les famílies eduquen conscientment i activament en valors sans i positius per a la convivència unes sí i les altres no; les escoles ho fan bastant, algunes institucions religioses (i dic algunes perquè educar tots/es eduquem –també educar malament és educar, fins i tot abstenir-se d’educar és educar-; del que es tracta és d’educar en valors sans i positius per a la convivència)... però en quins altres llocs hi ha una sana educació programada en aquest sentit? Enlloc. Tota la feina que puguin fer en la bona direcció les institucions que he esmentat s’esvaeix en un tres i no res quan els infants surten al carrer i veuen els valors que hi imperen: la llei del més fort, que, entesa en el seu sentit més ample, vol dir darwinisme social, imposició del que té més poder/més capital, més força bruta. La vida política del nostre país (però no només del nostre) en va plena, i és el que realment (mal)educa les persones; maleducar és educar, és educar amb majúscules.

De tot això se’n desprèn que la fragilitat de la consciència de responsabilitat individual, la corrupció, són, més que probablement, inevitables, però també que la fragilitat de la consciència de responsabilitat individual i la corrupció estan en uns llocs molt més esteses que en altres. Això és un fet. I aquest fet ens dóna l’esperança que, per bé que inevitable, sí que es pot reduir, i això es pot fer amb l’educació. Siguem, doncs, optimistes.

A partir d’ara faré unes reflexions dins del marc de la política ficció, que com la bona ciència ficció no crec que tingui massa de ficció:

Per a la convivència racional cal gent gestora; cal gent coordinadora; sempre ha estat així. La nostra cultura occidental va crear els Estats-nació, una solució que es va aplicar a les nostres societats occidentals i a les que aquestes societats occidentals imperialistes volien dominar (colònies d’ultramar...). Però des de fa ja molts anys i des que, amb la desaparició dels dos blocs que mantenien vives i enfrontades dues concepcions oposades de convivència, es va desfermar el neocapitalisme desenfrenat, es veu cada vegada més clarament que el model que ens havíem donat dels Estats-nació ja no funciona. Ja fa temps que els/les polítics/ques no fan política real, sinó que han esdevingut mers/es gestors/es d’allò que fa la vertadera política, que és el capital, que circula lliurement pel món, sense que cap frontera li sigui frontera ni ningú li digui com, per on ni per a què ha de circular. Tenim doncs un panorama força preocupant i alhora molt senzill: Qui fa política no és la gent que elegim als Parlaments, sinó gent que no coneixem, obscures forces que funcionen al marge dels nostres vots, al servei de les quals, però, es posen incondicionalment aquells/es que els nostres vots han elegit als Parlaments. Que això és així ho confirma el fet que la Unió Europea, que es va fundar amb el nom de Comunitat Econòmica Europea (CEE) ja fa tants anys, no ha aconseguit fer gairebé cap pas endavant en política, doncs allò en què únicament s’han posat d’acord els països que en formen part ha estat en la unió monetària. L’estancament polític de la UE és el dels propis Estats que la composen. El poder polític real ha quedat fora dels Parlaments: Banc Mundial, Banc Central Europeu... i aquests no maneguen només la zona d’influència occidental, sinó el món sencer. A aquests poders econòmics els Estats-nació els són ben indiferents; l’única cosa que els interessa són les regions (les zones) on l’economia pot arrelar com a possibilitat de negoci i gent que li serveixi de gestora al seu servei. Des de fa uns anys fins ara aquests/es han estat els/les polítics/ques que abans prenien decisions polítiques que afectaven els capitals i que ara s’han posat incondicionalment al seu servei.

De la lliure circulació de capitals arreu del món se n’ha dit "globalització", encara que amb aquest terme ens referim també a altres aspectes que no són purament econòmics.

Cal que ens conformem amb aquest panorama? No, ben al contrari. El que vull dir és que el panorama ha canviat molt i que el món no és capaç d’admetre-ho oficialment (o no vol admetre-ho). Vull dir que cal acceptar que això és així per imaginar altres formes alternatives de govern i de convivència que posin fre a aquesta disbauxa, absolutament mancada de valors positius. 
I amb això vull tornar a la teva reivindicació, aquella que exigeix una consciència personal de responsabilitat.

I encara un grau més enllà de política ficció: Cal recuperar la política de veritat, aquella que es basa en uns valors fonamentals que consideren la persona humana i el seu benestar com a objectiu principal de la seva raó de ser, una política a què quedi sotmesa qualsevol actuació humana que es regeixi pel benefici personal i/o d’un grup d’interès. 
Com fer-ho? No té per què ser dins del marc dels Estats-nació, podem organitzar la convivència pensant altres marcs. De fet, ja en tenim exemples: ja fa temps que parlem (i practiquem) el diàleg interreligiós, ja fa temps que tenim Dret Internacional (amb els corresponents tribunals), ja fa temps que tenim una Declaració Universal dels Drets Humans, ja fa temps que tenim ONU —malgrat les seves grans mancances, que caldria corregir amb urgència— (abans de la Segona Guerra Mundial dita Societat de Nacions)...

Com molt probablement ja deus haver imaginat, amic, aquesta carta també es pot llegir en clau del Procés Català d’Independència. I sí. La Independència de Catalunya és ja un fet. Per a mi és una certesa. La resposta no rau només en els arguments esgrimits en aquesta carta, però sí que la carta conté part de la resposta: Els Estats-nació ja no compten des de fa temps, compten les regions d’interès econòmic... ergo...

Estem veient que la UE ni altres països de fora de la UE, oficialment, no donen suport, o ho fan de manera molt tèbia, a la independència de Catalunya. Ningú no gosa dir-ho clarament, perquè la gent, en general, està encara massa immersa mentalment i psicològica en els mecanismes i els esquemes que han regit el món fins fa poc temps. Però el que compta —i el que ha comptat sempre— ha estat el que es fa darrera els escenaris que tenen el focus de llum. I darrera dels escenaris il•luminats, a l’ombra, es fa el que interessa realment.

Abomino dels nacionalismes, no els suporto. I sóc absolutament independentista. És contradictori? No, en absolut. El concepte d’independentisme i la posició independentista segueixen sent necessaris com a possibilitat mentre segueixi existint la validesa jurídica dels Estats-nació. Admiro i respecto profundament les persones quan exerceixen drets fonamentals pacíficament en la seva plena consciència d’exercir-los. El Procés Català ha estat i segueix sent admirable, i ha estat un revulsiu arreu del món quant al replantejament de fins a quin punt no es respecten els Drets Humans a Europa i què vol dir Democràcia. Em sento orgullosa i privilegiada d’haver participat i de seguir participant en aquest Procés. L’Estat-nació té els dies comptats; el futur és de les persones conscients i responsables, i d’una col•lectivitat mundial, que, si vol sobreviure a un cataclisme proper, ha de reaccionar i entendre’s i organitzar-se sobre una base sòlida de valors positius, on l’ésser humà sigui l’eix fonamental.

Una molt forta abraçada.
Anna 
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÉS (15-10-2017)

Traducción al español de Anna Rossell

El Masnou, 15-10-2017

Querido amigo:

Disculpa la tardanza en responderte; ya hace mucho tiempo -demasiado- que me enviaste tu última, fechada del 28-29 de julio pasados.

Tu texto repasa las ganancias y las pérdidas que el mundo ha ido acumulando en su desarrollo de los últimos años, y observas un olvido importante en las reflexiones y teorías que se han ido difundiendo sobre este tema: se ha olvidado tener en cuenta la responsabilidad individual, dices. Sin conciencia, sin asumir la responsabilidad que, individualmente, tenemos todas y todos en el desarrollo del mundo, no puede haber progreso. Este sería mi resumen de tus palabras, la conclusión a la que llega toda tu reflexión anterior. Tu conclusión es, ahora para mí, el punto de partida.

Escribes: «[...] se ha olvidado que el derecho y la obligación expresados en forma de leyes y de sanciones no ahorran a la persona la necesidad de una conciencia moral capaz de decisión, de responsabilidad y de compromiso, y esta conciencia hay que formarla, educarla y desarrollarla».

Y también dices: «[...] el hecho de la fragilidad de la conciencia moral de la persona humana, de su capacidad de responsabilidad y de compromiso. Esta fragilidad no es nueva [...]».

Ciertamente, nada que no provenga de la propia, profunda convicción interior tiene ninguna posibilidad de éxito. Es por ello por lo que las leyes, las sanciones, no tienen ningún sentido si no están suscritas por la firme convicción de una colectividad humana que, respetando la colectividad de la que forma parte y valorando sus diferencias, les da sentido. Aplicar leyes y sanciones por la fuerza es violencia y no lleva a ninguna parte sino a más violencia. Esto implica una conciencia profunda de los valores que sustentan esta convivencia, basada en el respeto. Las colectividades son una abstracción; están formadas por seres individuales concretos, que, sumados, las conforman. No es fácil, pues, lograr el equilibrio necesario entre las diversas sensibilidades -subcolectividades- que se manifiestan y conforman este colectivo. Por eso, también, las leyes deben ser flexibles y abiertas al cambio, un cambio que necesita el mundo cambiante de los cambiantes individuos y colectividades que lo habitan.

Sin embargo, como muy bien dices tú en la segunda cita que aporto más arriba, esta conciencia, esta responsabilidad, es frágil, y de esta fragilidad da testimonio la Historia, ya desde sus inicios. Hay que asumir, pues, que es una fragilidad inherente a la naturaleza humana, que subsistirá siempre acompañando al individuo humano. También el reconocimiento de esta fragilidad, el reconocimiento de que cada uno/a de nosotros es débil y puede -dada esta debilidad- romper este pacto de manera individual, es algo que debemos interiorizar y tener en cuenta, y es por eso por lo que las colectividades humanas han de protegerse ante este peligro de ruptura de la convivencia por parte de individuos aislados. Esta protección se logra con herramientas que adoptan forma de leyes, de normas de respeto que gestionan autoridades reconocidas por estas colectividades, que en el curso de la Historia han adoptado diversas formas: el jefe de la tribu, el brujo, el rey , el presidente del Gobierno, etc. Como gestores/as de estas leyes de convivencia, las personas que ostenten este cargo de guardadores de las leyes y normas de convivencia deben ser gente muy respetable y respetada, gente capaz de ser objetiva, abierta siempre al diálogo y sin sombra en su biografía que ponga en duda su honorabilidad.

Dado que cada ser humano, individualmente, es digno/a del máximo respeto, la dificultad radica en diseñar la fórmula ideal para que la colectividad no engulla el derecho del individuo ni de las subcolectividades que se puedan formar en el seno de la colectividad mayor.

A todo este preámbulo de reflexión hay que añadir que la conciencia de responsabilidad individual tiene mucho que desear en la práctica: ¿cuántas personas de nuestro entorno más cercano tienen esta conciencia? Seguramente se pueden contar con los dedos de una mano. Como muy apuntas tú, esta conciencia requiere educación. Y mi pregunta: ¿qué se hace socialmente en este sentido? Si repasamos las instituciones que pasan por ser las más importantes en nuestras sociedades (ahora hablo de las sociedades occidentales, que son las que yo conozco), las familias educan consciente y activamente en valores sanos y positivos para la convivencia unas sí y las otras no; las escuelas lo hacen bastante, algunas instituciones religiosas (y digo algunas porque educar todos/as educamos –también educar mal es educar, incluso abstenerse de educar es educar-; de lo que se trata es de educar en valores sanos y positivos para la convivencia)... pero ¿en qué otros lugares hay una sana educación programada en este sentido? En ninguna parte. Todo el trabajo que puedan hacer en la buena dirección las instituciones que he mencionado se desvanece en un santiamén cuando los/las niños/as salen a la calle y ven los valores que imperan: la ley del más fuerte, que, entendida en su sentido más amplio, significa darwinismo social, imposición del que tiene más poder/más capital, más fuerza bruta. Lo vemos a cada paso en la vida política de nuestro país (aunque no sólo del nuestro), y es lo que realmente (mal)educa a las personas; maleducar es educar, es educar con mayúsculas.

De todo ello se desprende que la fragilidad de la conciencia de responsabilidad individual, la corrupción, son, más que probablemente, inevitables, pero también que la fragilidad de la conciencia de responsabilidad individual y la corrupción están en unos lugares mucho más extendidas que en otras. Esto es un hecho. Y este hecho nos permite la esperanza de que, si bien inevitable, sí se puede reducir, y esto se puede hacer con la educación. Seamos, pues, optimistas.

A partir de ahora haré unas reflexiones dentro del marco de la política ficción, que como la buena ciencia ficción no creo que tenga demasiado de ficción:

Para la convivencia racional hay gente gestora, hay gente coordinadora; siempre ha sido así. Nuestra cultura occidental creó los Estados-nación, una solución que se aplicó en nuestras sociedades occidentales y en aquellas que estas sociedades occidentales imperialistas pudieron dominar (colonias de ultramar...). Pero desde hace ya muchos años y desde que, con la desaparición de los dos bloques que mantenían vivas y enfrentadas dos concepciones opuestas de convivencia, se desató el neocapitalismo desenfrenado, se ve cada vez más claramente que el modelo que nos habíamos dado, el de los Estados-nación ya no funciona. Ya hace tiempo que los/las políticos/as no hacen política real, sino que se han convertido en meros/as gestores de lo que hace la verdadera política, que es el capital, el cual circula libremente por el mundo, sin que ninguna frontera le sea frontera ni nadie le diga cómo, por dónde ni para qué debe circular. Tenemos pues un panorama preocupante y a la vez muy sencillo: Quien hace política no es la gente que elegimos para que ocupe los escaños en los Parlamentos, sino gente que no conocemos, oscuras fuerzas que funcionan al margen de nuestros votos, al servicio de las cuales, sin embargo, se ponen incondicionalmente aquellos/as que nuestros votos han elegido para representarnos en los Parlamentos. Que esto es así lo confirma el hecho de que la Unión Europea, que se fundó con el nombre de Comunidad Económica Europea (CEE) ya hace tantos años, no ha logrado avanzar casi nada en política, pues en lo que únicamente se han puesto de acuerdo los países que forman parte de la Unión ha sido en la unión monetaria. El estancamiento político de la UE es el de los propios Estados que la componen. El poder político real ha quedado fuera de los Parlamentos: Banco Mundial, Banco Central Europeo... y estos no manejan sólo la zona de influencia occidental, sino el mundo entero. A estos poderes económicos los Estados-nación les son absolutamente indiferentes; lo único que les interesa son las regiones (las zonas) donde la economía puede arraigar como posibilidad de negocio y la gente que le sirva de gestora a su servicio. Desde hace unos años hasta ahora estos/as han sido los/las políticos/as que antes tomaban decisiones políticas que afectaban a los capitales y que ahora se han puesto incondicionalmente a su servicio.

La libre circulación de capitales en todo el mundo ha dado en llamarse "globalización", aunque con este término nos referimos también a otros aspectos que no son puramente económicos.
¿Es necesario que nos conformemos con este panorama? No, al contrario. Lo que quiero decir es que el panorama ha cambiado mucho y que el mundo no es capaz de admitirlo oficialmente (o no quiere admitirlo). Quiero decir que hay que aceptar que esto es así para imaginar otras formas alternativas de gobierno y de convivencia que pongan freno a este desenfreno, absolutamente carente de valores positivos.
Y con esto quiero volver a tu reivindicación, aquella que exige una conciencia personal de responsabilidad.

Y todavía un grado más allá de política ficción: Hay que recuperar la política de verdad, aquella que se basa en unos valores fundamentales que consideran a la persona humana y su bienestar como objetivo principal de su razón de ser, una política a la que quede sometida cualquier actuación humana que se rija por el beneficio personal y/o de un grupo de interés.
¿Cómo hacerlo? No tiene por qué ser dentro del marco de los Estados-nación; podemos organizar la convivencia pensando otros marcos. De hecho, ya tenemos ejemplos: ya hace tiempo que hablamos (y practicamos) el diálogo interreligioso, ya hace tiempo que tenemos Derecho Internacional (con los correspondientes tribunales), ya hace tiempo que tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya hace tiempo que tenemos ONU -a pesar de sus grandes carencias, que habría que corregir con urgencia- (antes de la Segunda Guerra Mundial llamada Sociedad de Naciones)...

Como muy probablemente ya habrás imaginado, amigo, esta carta también se puede leer en clave del Proceso Catalán de Independencia. Y sí. La Independencia de Cataluña es ya un hecho. Para mí es una certeza. La respuesta no radica sólo en los argumentos esgrimidos en esta carta, pero la carta sí contiene parte de la respuesta: los Estados-nación ya no cuentan desde hace tiempo, cuentan las regiones de interés económico... ergo...

Estamos viendo que la UE y otros países de fuera de la UE, oficialmente, no apoyan, o lo hacen de manera muy tibia, la independencia de Cataluña. Nadie se atreve a decirlo claramente, porque la gente, en general, está todavía demasiado inmersa mental y psicológicamente en los mecanismos y los esquemas que han regido el mundo hasta hace poco tiempo. Pero lo que cuenta -y ha contado siempre- ha sido lo que se hace detrás de los escenarios que tienen el foco de luz. Y detrás de los escenarios y iluminados, a la sombra, se hace lo que interesa realmente.

Abomino de los nacionalismos, no los soporto. Y soy absolutamente independentista. ¿Es contradictorio? No, en absoluto. El concepto de independentismo y la posición independentista siguen siendo necesarios como posibilidad mientras siga existiendo la validez jurídica de los Estados-nación. Admiro y respeto profundamente a las personas cuando ejercen derechos fundamentales pacíficamente en su plena conciencia de ejercerlos. El Proceso Catalán ha sido y sigue siendo admirable, y ha sido un revulsivo en el mundo en cuanto al replanteamiento de hasta qué punto no se respetan los Derechos Humanos en Europa y qué significa Democracia. Me siento orgullosa y privilegiada de haber participado y seguir participando en este Proceso. El Estado-nación tiene los días contados; el futuro es de las personas conscientes y responsables, y de una colectividad mundial, que, si quiere sobrevivir a un cataclismo próximo, debe reaccionar y entenderse y organizarse sobre una base sólida de valores positivos, donde el ser humano sea el eje fundamental.

Un fuerte abrazo.
Anna

Etiquetas: 

Añadir nuevo comentario

Plain text

  • No se permiten etiquetas HTML.
  • Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en enlaces automáticamente.
  • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.