Joan Sales

Español

Nova ressenya d'Anna Rossell a "Núvol. El digital de cultura en català"

Portada de la novel·la de Joan Sales, El vent de la nit

Per llegir-la, cliqueu sobre l'enllaç.

Anna Rossell, Aquells anys en què el temps es deturà. Joan Sales. El vent de la nit, dins: Núvol. El digital de cultura en català, 12-01-2020: https://www.nuvol.com/llibres/es-fosca-aventura-de-la-nit-77305

 

Etiquetas: 

Nueva reseña de Anna Rossell en: "Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades".

Portada de la novela de Joan Sales, "El viento de la noche"

Para leerla, pincha el enlace:

Anna Rossell, Aquellos años en que el tiempo se detuvo. Joan Sales, El viento de la noche, en: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 08-01-2020: https://lasnuevemusas.com/aquellos-anos-en-que-el-tiempo-s…/

Etiquetas: