Publicacions

Antologías-Poesía

Novel·la

Anna Rossell: Antologías Poesía

Poemaris

Novel·les

Llibres de viatges

Traduccions

Cursos d'alemany

Manuals de traducció

Articles

Pàgines